Procedure en kosten

Procedure

Als u besluit uit elkaar te gaan, moet er het nodige worden geregeld. Welke zaken precies, hangt onder meer af van uw specifieke situatie. Was u getrouwd of samenwonend? Heeft u kinderen of niet? Bent u ondernemer of in loondienst?

Samen met de door u gekozen Maatwerkmediator zet u tijdens het eerste gesprek de zaken op een rijtje. Bent u gehuwd? Dan moet er een verzoek aan de rechtbank worden opgesteld en verzonden. Hierin zullen de door u gemaakte afspraken door de rechtbank worden bekrachtigd. Woonde u ongehuwd samen? Dan is het van belang of er sprake was van een samenlevingsovereenkomst. Zijn er minderjarige kinderen betrokken? Dan moeten afspraken over gezag en zorg in een ouderschapsplan worden opgenomen.

Tijdens het intakegesprek wordt al snel duidelijk welke stappen moeten worden gezet en over welke kwesties u afspraken gaat maken, zowel voor de korte als de lange termijn. Hiervoor moet vaak een heleboel informatie worden verzameld over uw situatie. Dat doet u zelf, net zoals u zelf bedenkt hoe u de zaken samen wilt regelen. De mediator let op of de afspraken passen binnen de huidige kaders – bijvoorbeeld die van de wet of de fiscus.

Duidelijk is dat er niet één standaard aanpak is, omdat er nu eenmaal niet één standaard situatie is. Daarom bent u bij een Maatwerkmediator aan het juiste adres. Gemiddeld zijn circa drie tot vijf gesprekken nodig om tot een optimaal eindresultaat te komen. Hierbij wordt dan ook tussentijds contact onderhouden.

Als de afspraken eenmaal duidelijk zijn, zet de mediator ze op papier in de vorm van een ouderschapsplan en/of een convenant. Dit laatste is de overeenkomst waarin de zakelijke en financiële aspecten zijn vastgelegd. De getekende stukken gaan in sommige gevallen samen met een verzoekschrift naar de rechtbank. Dat is niet nodig als er geen sprake was van een huwelijk of minderjarige kinderen.

Hieronder volgt een korte opsomming van de gehanteerde procedure per situatie:

Procedure gehuwden

 • Intakegesprek
 • Ondertekening mediation opdracht en mediation overeenkomst
 • Inhoudelijke besprekingen + evt. kindgesprek
 • Indien kinderen: ouderschapsplan.
 • Na akkoord: ondertekening convenant
 • Indiening verzoekschrift met convenant
 • Indien kinderen rond de 12 jaar een kindverklaring mee. De rechter wil de kinderen in staat stellen hun mening te geven over de situatie
 • Beschikking rechtbank
 • Akte van berusting
 • beschikking rechtbank
 • Inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente

Dan is de scheiding formeel een feit. Daarna nog (indien van toepassing):

 • Akte van verdeling (indien eigen woning wordt overgenomen)
 • Nieuwe hypotheek en financiële afwikkeling

Procedure ontbinding geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen

 • Intakegesprek
 • Ondertekening mediation opdracht en mediation overeenkomst
 • Inhoudelijke besprekingen
 • Na akkoord: ondertekening convenant
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap via notaris

Procedure ontbinding samenlevingscontract

 • Intakegesprek
 • Ondertekening mediation opdracht en mediation overeenkomst
 • Inhoudelijke besprekingen
 • Na akkoord: ondertekening convenant
 • Indien minderjarige kinderen: ouderschapsplan

Kosten

De kosten per uur variëren per mediator. Omdat alle aangesloten mediators voldoen aan de kwaliteitseisen van de Raad voor Rechtsbijstand komt u – afhankelijk van uw inkomen – wellicht in aanmerking voor subsidie op de kosten door de Raad voor Rechtsbijstand. Uw mediator kan dit voor u onderzoeken.

Als een beschikking van de rechtbank nodig is, bent u ook griffierecht verschuldigd. Wat de kosten hiervan in uw situatie zijn, kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

Vragen? Neem contact op 

Vorige onderwerp

Emotie

Een scheiding gooit uw wereld op z’n kop en is een zeer ingrijpende gebeurtenis in uw leven. De eerste stap naar acceptatie is het te doorleven, het erover te hebben, het serieus nemen van gevoelens en niet wegstoppen.