Geldzaken

De eerste gedachten bij een scheiding gaan uit naar de eventueel aanwezige kinderen. Het is belangrijk om de scheiding voor hen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar het goed regelen van uw financiën is minstens zo belangrijk. Als de financiën niet of niet goed geregeld zijn, staat dit een goede afwikkeling van de scheiding in de weg. En dat werkt altijd door in de wijze waarop u op lange termijn met elkaar omgaat. Wij weten welke financiële zaken direct aandacht nodig hebben en wat dit voor u beiden gaat betekenen. Samen maken we afspraken over alle financiële zaken.

Geldzaken die geregeld moeten worden zijn:

Partneralimentatie

Als u of uw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan wordt gekeken of de ander verplicht is – of zich verplicht voelt – om bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie. Dit alimentatierecht (of plicht) geldt alleen voor mensen die gehuwd of geregistreerd partner zijn, of wanneer u een alimentatieverplichting in een samenlevingscontract hebt afgesproken.

Kinderalimentatie

Gaat u scheiden en u heeft één of meerdere kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding. Dit staat ook wel bekend als kinderalimentatie. Kinderalimentatie geldt voor kinderen jonger dan 21 jaar en is een verplichting voor beide ouders.

Een mediator maakt samen met u afspraken over de alimentatie. Deze worden vastgelegd en geregeld in het bijvoorbeeld het ouderschapsplan en het convenant.

Uw huis en de hypotheek

Heeft u samen een huis gekocht? Dan moet u beslissen wat daarmee gaat gebeuren. Er is een aantal verschillende opties:

  1. U verkoopt het huis.
  2. Een van de ex-partners koopt de andere uit.
  3. Het huis blijft onverdeeld.

In een mediationtraject kijken we nauwkeurig naar uw situatie en zoeken we samen hoe de woonsituatie voor u het beste geregeld kan worden. Lees hier meer over bij het onderwerp ‘Huis en hypotheek’.

Waarom kiest u voor een Maatwerkmediator?

Alle Maatwerkmediators zijn deskundige en betrokken familiemediators. Maar we zijn ook allemaal verschillend qua achtergrond: notariaat, financiële dienstverlening, advocatuur en gedragswetenschap. Die kennis en ervaring delen wij met elkaar.

U heeft te maken met één mediator, maar in feite wordt u bijgestaan door een hele groep. U profiteert namelijk van het vakmanschap van de andere Maatwerkmediators.

Wilt u weten wat een Maatwerkmediator voor u kan betekenen? Neem contact op 

Als u getrouwd bent met huwelijkse voorwaarden

De meeste mensen zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, dus zonder speciale bij de notaris vastgelegde afspraken. Als u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, moet u alle bezittingen en schulden delen, ongeacht op wiens naam deze staan. Soms zijn er uitzonderingen op deze regel. Samen met uw mediator analyseren we de situatie en kijken we hoe u dit het beste kunt regelen.

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd met huwelijkse voorwaarden, dan is daarin bepaald dat iedere echtgenoot privébezittingen of schulden houdt en dat deze niet gedeeld worden bij een echtscheiding. Maar dat kan in de praktijk anders lopen, bijvoorbeeld als de huwelijkse voorwaarden toch niet zijn nageleefd zoals in de overeenkomst stond. Dan moeten de spullen of de schulden worden verdeeld alsof er in gemeenschap van goederen is getrouwd.

De afwikkeling van een scheiding met huwelijkse voorwaarden kan erg ingewikkeld zijn. Uw mediator is hierin gespecialiseerd, geeft u advies en helpt u met het regelen van de uitvoering hiervan.

Samenleven met en zonder samenlevingscontract

Samenwonen kan mét of zonder samenlevingscontract. Woont u samen zonder samenlevingscontract, dan hebt u wellicht wel zaken gemeenschappelijk gekocht. Heeft u wél een contract, dan kunnen daarin afspraken staan over:

  • een specifieke investering door een van de partners in gezamenlijk bezit (eigen woning)
  • onderlinge schulden
  • verhuis- of herinrichtingsvergoedingen;
  • de verplichting om partneralimentatie te betalen

Ook voor het samenlevingscontract geldt dat de uitwerking erg ingewikkeld kan zijn. Een mediator beoordeelt uw contract en geeft u advies bij de manier waarop u wilt afwikkelen.

Belastingzaken

In eerste instantie blijft u nog fiscale partners. Dit duurt totdat u gescheiden bent, of totdat het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank en u niet meer samen woont. We helpen u graag met het regelen van financiële en fiscale zaken tijdens en na uw scheiding.

Vragen? Neem contact op 

Volgende onderwerp

Kinderen

Een scheiding betekent voor een kind een lastige en verdrietige periode waarin het te maken krijgt met grote veranderingen.